Jens Petter Kolseth 4 Alternativ

Støp og slip av betonggulv

Vi har spesialisert oss på å legge kvalitetsgulv i betong. Dette medfører at du/dere kan legge fliser, parkett og belegg rett på, uten flere kostnader med flytavretting osv. Vi tar oppdrag som boliger, hytter og garasjer samt større oppdrag som industrigulv for tung industri.

20 år med betonggulv

Betonggulv

Jens Petter Kolseth har over 20 års erfaring med utstøping og pussing av betonggulv til privatmarkedet og industri. I begynnelsen som ansatt hvor industrigulv var hoved området. Hele Norge var markedet og etter hvert Sverige, Finland og Tyskland. Det har etter hvert blitt flere hundre tusen m2. Startet selvstendig i 2004 og i 2007 dannet jeg AS. Fron Entreprenør AS. Dette er fortsatt en enmannsbedrift, men ved større oppdrag leies det inn selvstendige karer. Pr. i dag er vi 6 som samarbeider på kryss av hverandres oppdrag.

Ta kontakt

Noe vi kan hjelpe deg med? Send oss en e-post så svarer vi ved første mulighet.